ไว้อาลัยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมลงนามไว้อาลัย นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย