ไว้อาลัยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมลงนามไว้อาลัย นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

On Friday, 11 September  2021. Thai – French Technical Association (TFTA) committee are mourning the passing and joined
register of condolences for Mr. Jacques Lapouge, Ambassador of France to Thailand at the Embassy of France in Thailand