333 ปี จากแวร์ซายส์… สู่สวนหลวง ร.9 (สนฝ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าไทยฝรั่งเศส (สนฝ) เข้าร่วมวันเปิดงาน “333 ปี จากแวร์ซายส์… สู่สวนหลวง ร.9” ตลาดในสวนฝรั่งเศส ณ สวนหลวง ร.9

On December 7th 2019, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the opening day of “333 Years from Versailles to Suan Luang Rama 9″ French Style Market organized by Association des anciens etudiants en france (AAEF) at Suan Luang Rama 9