Thai-France Rail and Urban Transport Seminar 2015

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับสมาคมวิชาการและเทคนิคไทยฝรั่งเศส (TFTA)ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “Thai-France Rail and Urban Transport Seminar 2015” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม Crowne Plaza Lumpini Park Bangkok ชั้นที่21