La Fête Nationale 2018

La Fête Nationale 2018
TFTA ร่วมงาน วันชาติฝรั่งเศสปี 2561 (La Fête Nationale 2018) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย On July 14th, 2018 , Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Fête N...
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2018

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2018
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลประจำปี 2561 ” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุ...
More

TFTA Annual General Meeting 2017

TFTA Annual General Meeting 2017
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมรายงานแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2561 นี้ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก จาก คุณบากบั่น บุญเลิศ รักษาการประธานเจ้าห...
More

Toulouse University collaborate with RBAC about MBA Course

Toulouse University collaborate with RBAC about MBA Course
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คุณชัย ทองมีนสุข นายกฯ สมาคม, Dr. Lars Meyer-Waarden  จาก มหาวิทยาลัย Toulous , France และ ดร.กีรัตน์ สงวนไทร ดร.พิชญ์ รัตนเพียร ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์ ได้ หารือในการเปิดหลักสูตร ปริญญาโท และปริญญาเอก  สำหรับ Executive Level ในประเทศไทยOn February 12nd, 2018, Mr. Chai Thongmeensuk, TFTA’s presiden and Dr. Lars Meyer-Waarden from Toulous University, France ...
More

Ayutthaya Trip

Ayutthaya Trip
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัด "กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อฉลองครบรอบ 24 ปีสมาคมฯ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก นายกสมาคมวิศวกรรมขนส่งทางรางไทย คุณดิสพล ผดุงกุล พร้อมทั้งคณะกรรมการ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่...
More

TFTA attended the Loy Krathong Festival

TFTA attended the Loy Krathong Festival
  สายธาร-สายใจ Chao Phraya - Mon Amour...River of Love - River of Kings สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ""สายธาร-สายใจ Chao Phraya - Mon Amour...River of Love - River of Kings" ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า เเม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ TFTA Committee were attended the Loy Krathong Festival of Assoc...
More

Invitation to Ayutthaya Trips

Invitation to Ayutthaya Trips
กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา AYUTTHAYA TRIPSเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ทางสมาคมฯ จึงได้จัด "กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานสมัยอยุธยา และไหว้พระเป็นสิริมงคลแก่สมาคมฯ คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคม ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้...
More

TFTA meeting with Business France

TFTA meeting with Business France
  คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ Mr. Jean - Francois Goumy อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่จาก Business France ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยได้หารือเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง Business France และสมาคมฯ ในปี 2561 Mr. Chai Thongmeensuk, TFTA's president, had lunch meeting with Mr. Jean-F...
More

Business and Industrial Thailand 4.0 Seminar

Business and Industrial Thailand 4.0 Seminar
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จัดงานสัมมนา "ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0" ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง Meeting Room ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจาก หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย, สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (อโศก) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในวันงานเริ่มต้นด้วยการ...
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2017

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2017
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน "กอล์ฟการกุศลประจำปี 2560" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี คันทรี่ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ร...
More