พิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

พิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
Posted on
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2019

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2019
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลประจำปี 2562” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งน...
More

Farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY

Farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลา Mr. Jean-Francois GOUMY ทูตพาณิชย์ ของสถานทูตฝรั่งเศส ณ ร้านอาหารวาแตล On July 11st, 2019. Thai – French Technical Association (TFTA) had lunch on the occasion of the farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY, Commercial Counsellor of the French Embassy at Vatel Restaurant.
More

La Fête Nationale 2019

La Fête Nationale 2019
Posted on
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale Bangkok 2019) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ On July 15th, 2019 , Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Fête Nationale Bangkok 2019 from French Embassy’s invitation, at...
More

TFTA Annual General Meeting 2018

TFTA Annual General Meeting 2018
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 17.00 น. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมรายงานแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2562 นี้ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก จาก ดร.ยรรยง เต็งอำนวย อาจารย์เกษียณร...
More

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ
เรียน สมาชิก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ทุกท่าน สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปีสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Arnoma 3rd Fl., โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ กำหนดการ 17.00 น.            ลงทะเบียน 17.15 น.            น...
More

งานสังสรรค์ La Boum (สนฝ)

งานสังสรรค์ La Boum (สนฝ)
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าไทยฝรั่งเศส (สนฝ) เข้าร่วมงานสังสรรค์ ประจำปี La Boum ณ ร้านอาหาร Quaint Bangkok ถ.สุขุมวิท ซอย 61 On December 15th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Boum from Association des anciens etudiants en france AAEF at Quai...
More

Railway Technology and Management Seminar

Railway Technology and Management Seminar
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ”  ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากกับสภาวิศวกร ในวันงานเริ่มต้วยพิธีเปิดงานโดย คุณไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร และกล่าวต้อนรับโดย คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมฯ จากนั้นเป็นการ...
More

ETA Golf Club’s Charity Golf Tournament in 2018

ETA Golf Club’s Charity Golf Tournament in 2018
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2018 โดย ETA Golf Club สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) เข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลชิงถ้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม” จัดโดยชมรมกอล์ฟสโมสรพนังงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ สนามกอล์ฟคัสคาต้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี Thai – French Technical Association (TFTA) joined the “Charity Golf Tournament...
More

La Fête Nationale 2018

La Fête Nationale 2018
TFTA ร่วมงาน วันชาติฝรั่งเศสปี 2561 (La Fête Nationale 2018) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย On July 14th, 2018 , Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Fête N...
More