Ayutthaya Trip

Ayutthaya Trip
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัด "กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อฉลองครบรอบ 24 ปีสมาคมฯ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก นายกสมาคมวิศวกรรมขนส่งทางรางไทย คุณดิสพล ผดุงกุล พร้อมทั้งคณะกรรมการ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่...
More

TFTA attended the Loy Krathong Festival

TFTA attended the Loy Krathong Festival
  สายธาร-สายใจ Chao Phraya - Mon Amour...River of Love - River of Kings สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ""สายธาร-สายใจ Chao Phraya - Mon Amour...River of Love - River of Kings" ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า เเม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ TFTA Committee were attended the Loy Krathong Festival of Assoc...
More

Invitation to Ayutthaya Trips

Invitation to Ayutthaya Trips
กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา AYUTTHAYA TRIPSเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ทางสมาคมฯ จึงได้จัด "กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานสมัยอยุธยา และไหว้พระเป็นสิริมงคลแก่สมาคมฯ คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคม ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้...
More

TFTA meeting with Business France

TFTA meeting with Business France
  คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ Mr. Jean - Francois Goumy อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่จาก Business France ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยได้หารือเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง Business France และสมาคมฯ ในปี 2561 Mr. Chai Thongmeensuk, TFTA's president, had lunch meeting with Mr. Jean-F...
More

Business and Industrial Thailand 4.0 Seminar

Business and Industrial Thailand 4.0 Seminar
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จัดงานสัมมนา "ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0" ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง Meeting Room ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจาก หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย, สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (อโศก) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในวันงานเริ่มต้นด้วยการ...
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2017

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2017
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน "กอล์ฟการกุศลประจำปี 2560" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี คันทรี่ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ร...
More

Meeting for organize activities with AAEF & Franco-Thai

Meeting for organize activities with AAEF & Franco-Thai
TFTA ประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย :TFTA:   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น คิชิน (KI-SHIN) ซอยร่วมฤดี เกี่ยวกับการจัดการจัดงานสัมมนา “ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0” ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่...
More

Invitation to Business and Industrial Thailand 4.0 Seminar

Invitation to Business and Industrial Thailand 4.0 Seminar
งานสัมมนา “ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0” สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0" ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก Download Brochure & Registration form หลักการและเหตุผล ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่พึ่งพ...
More

Invitation to TFTA’s Charity Golf Tournament in 2017

Invitation to TFTA’s Charity Golf Tournament in 2017
INVITATION TO "TFTA'S CHARITY GOLF  TOURNAMENT in 2017" Thai-French Technical Association (TFTA) will organize the TFTA’s Charity Golf Tournament in 2017 on Monday 28th August 2017 at Kiartithanee Country Club at 12.00 pm, with the purposes to raise fund to support Thai-French academic activities, public charity and TFTA’s activities. In addition, this event could improve friendship with our conn...
More

La Fête Nationale 2017

La Fête Nationale 2017
TFTA ร่วมงาน วันชาติฝรั่งเศส 2560 (La Fête Nationale 2017) :วันชาติฝรั่งเศส/ La Fête Nationale/ Bastille Day:   เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ (รางน้ำ) ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นวาระพิเศษ "ครบรอบ 160 ปี ความสัมพ...
More