งานสังสรรค์ La Boum (สนฝ)

งานสังสรรค์ La Boum (สนฝ)
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าไทยฝรั่งเศส (สนฝ) เข้าร่วมงานสังสรรค์ ประจำปี La Boum ณ ร้านอาหาร Quaint Bangkok ถ.สุขุมวิท ซอย 61 On December 15th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Boum from Association des anciens etudiants en france AAEF at Quai...
More

Railway Technology and Management Seminar

Railway Technology and Management Seminar
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ”  ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากกับสภาวิศวกร ในวันงานเริ่มต้วยพิธีเปิดงานโดย คุณไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร และกล่าวต้อนรับโดย คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมฯ จากนั้นเป็นการ...
More

ETA Golf Club’s Charity Golf Tournament in 2018

ETA Golf Club’s Charity Golf Tournament in 2018
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2018 โดย ETA Golf Club สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) เข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลชิงถ้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม” จัดโดยชมรมกอล์ฟสโมสรพนังงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ สนามกอล์ฟคัสคาต้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี Thai – French Technical Association (TFTA) joined the “Charity Golf Tournament...
More

La Fête Nationale 2018

La Fête Nationale 2018
TFTA ร่วมงาน วันชาติฝรั่งเศสปี 2561 (La Fête Nationale 2018) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย On July 14th, 2018 , Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Fête N...
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2018

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2018
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลประจำปี 2561 ” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุ...
More

TFTA Annual General Meeting 2017

TFTA Annual General Meeting 2017
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมรายงานแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2561 นี้ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก จาก คุณบากบั่น บุญเลิศ รักษาการประธานเจ้าห...
More

Toulouse University collaborate with RBAC about MBA Course

Toulouse University collaborate with RBAC about MBA Course
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คุณชัย ทองมีนสุข นายกฯ สมาคม, Dr. Lars Meyer-Waarden  จาก มหาวิทยาลัย Toulous , France และ ดร.กีรัตน์ สงวนไทร ดร.พิชญ์ รัตนเพียร ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์ ได้ หารือในการเปิดหลักสูตร ปริญญาโท และปริญญาเอก  สำหรับ Executive Level ในประเทศไทยOn February 12nd, 2018, Mr. Chai Thongmeensuk, TFTA’s presiden and Dr. Lars Meyer-Waarden from Toulous University, France ...
More

Ayutthaya Trip

Ayutthaya Trip
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัด "กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อฉลองครบรอบ 24 ปีสมาคมฯ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก นายกสมาคมวิศวกรรมขนส่งทางรางไทย คุณดิสพล ผดุงกุล พร้อมทั้งคณะกรรมการ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่...
More

TFTA attended the Loy Krathong Festival

TFTA attended the Loy Krathong Festival
  สายธาร-สายใจ Chao Phraya - Mon Amour...River of Love - River of Kings สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ""สายธาร-สายใจ Chao Phraya - Mon Amour...River of Love - River of Kings" ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า เเม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ TFTA Committee were attended the Loy Krathong Festival of Assoc...
More

Invitation to Ayutthaya Trips

Invitation to Ayutthaya Trips
กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา AYUTTHAYA TRIPSเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ทางสมาคมฯ จึงได้จัด "กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานสมัยอยุธยา และไหว้พระเป็นสิริมงคลแก่สมาคมฯ คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคม ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้...
More