การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

เรียน สมาชิก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ทุกท่าน สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปีสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Arnoma 3rd Fl., โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ กำหนดการ 17.00 น.            ลงทะเบียน 17.15 น.            นายชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน 17.20 น.            เริ่มการประช...
More

5 myths about the Paris Climate Agreement

ข้อตกลงปารีส, TFTA, PARIS CLIMATE AGREEMENT, Parisagreement, ฝรั่งเศส, โดนัลด์ ทรัมป์
PARIS CLIMATE AGREEMENT: การประกาศถอนตัว ในข้อตกลงของฝรั่งเศส (Paris Climate Agreement) ในการรณรงค์ให้ประเทศยักษ์ใหญ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประธานาธิบดี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่เข้าร่วมอีกต่อไปนั้น กำลังเป็นประเด็นร้อนระอุทั้งในแง่การตัดสินใจของทรัมป์และการค้นหารายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าว โดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หรือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แถลงการณ์ถึงกรณีที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าว ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับภาระทางเศรษฐกิจ และเล็งเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาในป...
More

Façade Technology and the Design

The façade is one of the most important design features of buildings. It is similar to the face of a human being, giving it character and personality. Many modern buildings have complex designs and builders are challenged to construct them in the most cost efficient manner while maintaining an alluring façade...
More

Conduction electron synchrotron light source in the medical community…

Stones caused by the aggregation or clumping of the crystals dissolved in the urine along with colloidal substances, which is a soluble protein in the urine as well. The stones generally occur in the kidney and are composed mainly of limestone (calcium) and other chemicals such as oxalate, uric acid, etc. The mechanism of the kidney stones built-up, at present, are still unclear. It is believed that there are many factors. For example, being in a very warm environment that the body sweat loss ea...
More