เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเข้าอำลารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมั่นใจในอนาคตของความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะกระชับการหารือด้านการเมืองและพัฒนาการลงทุนและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกัน Credit:   https://th.ambafrance.org/article4891 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
More

โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน”

ด้วยสภาวิศวกรจัดกรรมดีๆ โครงการ "สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน" ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.30 นาฬิกา ณ ลานหน้าพระวิษณุฯ สภาวิศวกรสภาวิศวกรจึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และบริจาคสิ่งของ เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้กับชุมชนรอบข้างสภาวิศวกรCr.สภาวิศวกร - Council of Engineers Thailand
More

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา มอบหนังสือ Timeline ปฎิบัติการฟื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ได้จัดทำหนังสือ Timeline ปฎิบัติการพื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562 เพื่อเป็นการเชิดชู และเป็นเกียรติประวัติให้กับจิตอาสา ที่เสียสละและทุ่มเท ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางการปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือ ให้ทางสมาคมฯ จำนวน 5 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/…/1otB9zNRfQ24PItYUk2Y-i4L-Ug7AWfUT
More

แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 TFTA

เรียน คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศสเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “COVID-19” ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงขอเลื่อนวันการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ โดยเลื่อนวันออกไปไม่มีกำหนดทั้งทางสมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการไว้เบื้องต้นดังนี้17.00 น.            ลงทะเบียน17.30 น.            นายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส                    ...
More

งานวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 20 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สภาวิศวกร เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท. On November 30th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the 20th Anniversary of the founding of Council of Engineers Thailand (COET) from COET at Council of Engineers, Wor.Sor.Tor Building.
More

แวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.9

เรียนเชิญทุกท่าน เที่ยวชมงาน "จากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.9" และเทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส ณ สวนหลวง ร.9 ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 เพื่อฉองครบรอบ 333 ปี สัมพันธภาพ ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส Cr.สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส
More

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ขอเชิญชวนจิตอาสาช่างไฟ วิศวกรไฟฟ้า และบุคลากรร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกกรมจะเริ่มจัดในวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.ทั้งนี้มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ สาธุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงาน โทร 08-5857-5635
More

พิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2019

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลประจำปี 2562” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในกิจกรรมของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป Thai – French Technical...
More

Farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลา Mr. Jean-Francois GOUMY ทูตพาณิชย์ ของสถานทูตฝรั่งเศส ณ ร้านอาหารวาแตล On July 11st, 2019. Thai – French Technical Association (TFTA) had lunch on the occasion of the farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY, Commercial Counsellor of the French Embassy at Vatel Restaurant.
More