Message from the Ambassador of France in Thailand on the Occasion of the Inauguration

สารจากนายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เพื่อนร่วมชาติที่รัก ในโอกาสที่ผมเริ่มเข้ารับตำแหน่งโดยไม่รอให้สิ้นสุดระยะเวลาการกักตัวของผมที่เพิ่งเริ่มขึ้นนี้ ผมขอส่งสารแห่งความเชื่อมั่นและความหวังมายังทุกท่าน อันได้แก่ ความเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเราทุกคนในการเอาชนะความท้าทายจากการระบาดของโรคโควิด-19 และในการสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป ความหวังในการรอการกลับสู่ “ภาวะปกติ” ที่พวกเราทุกคนปรารถนา ขณ...
More

AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing

AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้จัด “AWS (Amอบรม เรื่อง azon Web Services) Cloud Computing” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.   ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้ฝึกทักษะด้าน Clouding Computing Technology และให้ความรู้ด้านเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันในโอกาสนี้ขอเชิญท่...
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2020

ด้วย สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จะจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และหารายได้สำหรับส่งเสริมกิจกรรมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ นอกจากนี้จะนำรายได้บางส่วนไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ ...
More

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเข้าอำลารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมั่นใจในอนาคตของความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะกระชับการหารือด้านการเมืองและพัฒนาการลงทุนและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกัน Credit:   https://th.ambafrance.org/article4891 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
More

โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน”

โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” ด้วยสภาวิศวกรจัดกรรมดีๆ โครงการ "สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน" ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.30 นาฬิกา ณ ลานหน้าพระวิษณุฯ สภาวิศวกรสภาวิศวกรจึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และบริจาคสิ่งของ เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้กับชุมชนรอบข้างสภาวิศวกรCr.สภาวิศวกร - Council of Engineers Thailand
More

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา มอบหนังสือ Timeline ปฎิบัติการฟื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ได้จัดทำหนังสือ Timeline ปฎิบัติการพื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562 เพื่อเป็นการเชิดชู และเป็นเกียรติประวัติให้กับจิตอาสา ที่เสียสละและทุ่มเท ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางการปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือ ให้ทางสมาคมฯ จำนวน 5 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/…/1otB9zNRfQ24PItYUk2Y-i4L-Ug7AWfUT
More

แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 TFTA

เรียน คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศสเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “COVID-19” ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงขอเลื่อนวันการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ โดยเลื่อนวันออกไปไม่มีกำหนดทั้งทางสมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการไว้เบื้องต้นดังนี้17.00 น.            ลงทะเบียน17.30 น.            นายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส                    ...
More

งานวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 20 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สภาวิศวกร เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท. On November 30th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the 20th Anniversary of the founding of Council of Engineers Thailand (COET) from COET at Council of Engineers, Wor.Sor.Tor Building.
More

แวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.9

เรียนเชิญทุกท่าน เที่ยวชมงาน "จากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.9" และเทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส ณ สวนหลวง ร.9 ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 เพื่อฉองครบรอบ 333 ปี สัมพันธภาพ ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส Cr.สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส
More

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ขอเชิญชวนจิตอาสาช่างไฟ วิศวกรไฟฟ้า และบุคลากรร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกกรมจะเริ่มจัดในวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.ทั้งนี้มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ สาธุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงาน โทร 08-5857-5635
More