มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ขอเชิญชวนจิตอาสาช่างไฟ วิศวกรไฟฟ้า และบุคลากรร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกกรมจะเริ่มจัดในวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.ทั้งนี้มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ สาธุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงาน โทร 08-5857-5635
More

พิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
More

TFTA meeting with Schneider

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) นำโดยคุณอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมฯ และตัวแทนคณะกรรมการประชุมหารือกับบริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวางแผนจัดสัมมนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน On October 7th, 2019, Mr. Utis Chanchenchop TFTA’s presiden and representatives had a meeting with Schneider Electric CO.,LTD. representative to confer about planning shot program for a seminar together.
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2019

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลประจำปี 2562” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในกิจกรรมของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป Thai – French Technical...
More

Farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลา Mr. Jean-Francois GOUMY ทูตพาณิชย์ ของสถานทูตฝรั่งเศส ณ ร้านอาหารวาแตล On July 11st, 2019. Thai – French Technical Association (TFTA) had lunch on the occasion of the farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY, Commercial Counsellor of the French Embassy at Vatel Restaurant.
More

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

เรียน สมาชิก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ทุกท่าน สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปีสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Arnoma 3rd Fl., โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ กำหนดการ 17.00 น.            ลงทะเบียน 17.15 น.            นายชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน 17.20 น.            เริ่มการประช...
More

The Franco – Thai Scholarship Program 2017

It aims at supporting Thai students under the age of 35 who intend to study in French universities or Higher Education Institutions, at Master's degree or PhD level. This call for applications is open to all fields of studies. Launch of the 2017 Franco-Thai Scholarship Program: October 2016. Preparation workshops by Campus France: October 2016 through February 2017. Deadline for online submission: February 19th, 2017 Interview of the shortlisted candidates: March 2017 Publica...
More

Francothai Scholarship Program 2016

Candidate should be less than 35   years old on September 1st, 2016: Scholarship will definitely be granted after the sele cted candidates provide an enrolment attestation from the chosen university; In case the studies are interrupted, the scholarship will automatically be suspended; The visa granted for the student does not lead automatically to visas for members of his/her family; The scholar benefits from priority access to student housing via Campus France. However, this is...
More

Who are planning to have a boat trip holidays on the big ocean liners

We should be aware of the accidence happened with the Italian liner, then the Korean. And very recently the Chinese liner in Yangtze River. All these boats or liners were cape side and lost many life. Something wrong with the liners design as they built 10-15 storeys deck above the main deck. The weight of these structure that is the center of gravity (CG) is raised above the main deck beyond the safety level. That is the meta-centric high is beyond the stability required for normal flooting. Sm...
More