TFTA Annual General Meeting 2018

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 17.00 น. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมรายงานแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2562 นี้ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก จาก ดร.ยรรยง เต็งอำนวย อาจารย์เกษียณราชการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “A.I. ป...
More

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

เรียน สมาชิก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ทุกท่าน สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปีสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Arnoma 3rd Fl., โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ กำหนดการ 17.00 น.            ลงทะเบียน 17.15 น.            นายชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน 17.20 น.            เริ่มการประช...
More

The Franco – Thai Scholarship Program 2017

It aims at supporting Thai students under the age of 35 who intend to study in French universities or Higher Education Institutions, at Master's degree or PhD level. This call for applications is open to all fields of studies. Launch of the 2017 Franco-Thai Scholarship Program: October 2016. Preparation workshops by Campus France: October 2016 through February 2017. Deadline for online submission: February 19th, 2017 Interview of the shortlisted candidates: March 2017 Publica...
More

Francothai Scholarship Program 2016

Candidate should be less than 35   years old on September 1st, 2016: Scholarship will definitely be granted after the sele cted candidates provide an enrolment attestation from the chosen university; In case the studies are interrupted, the scholarship will automatically be suspended; The visa granted for the student does not lead automatically to visas for members of his/her family; The scholar benefits from priority access to student housing via Campus France. However, this is...
More

Who are planning to have a boat trip holidays on the big ocean liners

We should be aware of the accidence happened with the Italian liner, then the Korean. And very recently the Chinese liner in Yangtze River. All these boats or liners were cape side and lost many life. Something wrong with the liners design as they built 10-15 storeys deck above the main deck. The weight of these structure that is the center of gravity (CG) is raised above the main deck beyond the safety level. That is the meta-centric high is beyond the stability required for normal flooting. Sm...
More

เปิดตัวเว็บไซต์ thai-france

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ นายกสมาคม คุณจิตต์ ลีลาวิวัฒน์ อุปนายก พล.ต.ต. ทวีศักดิ์ ชัยประเสริฐ อุปนายก และคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมงานเปิดตัว www.thailande.francealumni.fr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศิษย์เก่านักเรียนที่ไปศึกษาประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นเครือข่ายสำหรับนักเรียนทั่วโลกของประเทศฝรั่งเศส และรับข่าวสารต่างๆ ณ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยภายในงานมีศิษย์เก่านักเรียนไทยที่ไป ศึกษาประเทศฝรั่งเศส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสไปร...
More

ทิศทางพลังงานโลกด้นก๊าซ และก๊าซธรรมชาติเหลว

French Technology Press Office PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE Press Contact : Ms. Ratchaneekorn Mekchai Tel. 02 267 50 55 E-mail : mekchai.ftpo@ubifrance.fr จากงานทิศทางพลังงานโลกด้านก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว(แอล เอ็นจี)” ที่จัดโดยชมรมส่งเสริมเทคโนโลยีฝรั่งเศส (Actim Thailand Club, UBIFRANCE) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ฝายเศรษฐกิจ ประจำประเทศไทยและหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย วิทยากร นายมาร์ค ดูโครส์ หัวหน้าแผนกก๊าซแอลเอ็นจีประจำสมาคมวิศวกรปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศฝรั่งเศสและ หนึ่งในคณะกรรมก...
More