พิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร