มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ขอเชิญชวนจิตอาสาช่างไฟ วิศวกรไฟฟ้า และบุคลากรร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกกรมจะเริ่มจัดในวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ สาธุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงาน โทร 08-5857-5635