แวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.9

เรียนเชิญทุกท่าน เที่ยวชมงาน “จากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.9” และเทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส ณ สวนหลวง ร.9 ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2562 เพื่อฉองครบรอบ 333 ปี สัมพันธภาพ ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส

Cr.สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส