โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน”

โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน”

ด้วยสภาวิศวกรจัดกรรมดีๆ โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.30 นาฬิกา ณ ลานหน้าพระวิษณุฯ สภาวิศวกร
สภาวิศวกรจึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และบริจาคสิ่งของ เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้กับชุมชนรอบข้างสภาวิศวกร
Cr.สภาวิศวกร – Council of Engineers Thailand