Message from the Ambassador of France in Thailand on the Occasion of the Inauguration

สารจากนายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เพื่อนร่วมชาติที่รัก
ในโอกาสที่ผมเริ่มเข้ารับตำแหน่งโดยไม่รอให้สิ้นสุดระยะเวลาการกักตัวของผมที่เพิ่งเริ่มขึ้นนี้ ผมขอส่งสารแห่งความเชื่อมั่นและความหวังมายังทุกท่าน อันได้แก่ ความเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเราทุกคนในการเอาชนะความท้าทายจากการระบาดของโรคโควิด-19 และในการสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป ความหวังในการรอการกลับสู่ “ภาวะปกติ” ที่พวกเราทุกคนปรารถนา ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และสร้างอนาคตรูปแบบใหม่
ในช่วงเวลาที่ไทยกำลังเผชิญความท้าทายมากมายและความเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นความจริง ฝรั่งเศสมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมที่จะเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมในภูมิภาคนี้ตามเจตนารมณ์ของความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของเรากับอาเซียน อันถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ของเราในอินโด-แปซิฟิก ซึ่งภายใต้กรอบดังกล่าวการพัฒนาการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรเป็นนโยบายที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการส่งเสริมพัฒนาการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคนิคระหว่างฝรั่งเศสกับไทย
ชุมชนฝรั่งเศสในไทยมีความสำคัญและความหลากหลายซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำหรับประเทศของเรา และจะมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาที่จะมาถึงนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสยินดีรับฟังท่านดังจะเห็นได้จากดำเนินงานเคียงข้างท่านในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ละความพยายามที่จะสนับสนุนจุดมุ่งหมายร่วมกันของเราในประเทศนี้และจะให้ชุมชนของเรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เราจะเตรียมแผนปฏิบัติการในไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อวางแนวทางอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับไทย ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ผมกำลังตั้งตารอที่จะได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนของเราทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่นเดียวกัน
ในระหว่างนี้ ผมขอให้ทุกท่านประกอบกิจกรรมต่างๆ อย่างแข็งขันและดูแลระมัดระวังตนเองต่อไป สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและหน่วยงานทั้งหมดของรัฐบาลฝรั่งเศสในประเทศไทยพร้อมอยู่เคียงข้างท่านเพื่อเอาชนะการระบาดของโรคโควิด-19 และเตรียมการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

ตีแยรี มาตู
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย