เปิดตัวเว็บไซต์ thai-france

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ นายกสมาคม คุณจิตต์ ลีลาวิวัฒน์ อุปนายก พล.ต.ต. ทวีศักดิ์ ชัยประเสริฐ อุปนายก และคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมงานเปิดตัว www.thailande.francealumni.fr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศิษย์เก่านักเรียนที่ไปศึกษาประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นเครือข่ายสำหรับนักเรียนทั่วโลกของประเทศฝรั่งเศส และรับข่าวสารต่างๆ ณ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยภายในงานมีศิษย์เก่านักเรียนไทยที่ไป ศึกษาประเทศฝรั่งเศส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสไปร่วมงานอย่างคับคั่ง


 

คณะกรรมการสมาคม ถ่ายภาพร่วมกับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคม ถ่ายภาพร่วมกับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย


บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน