แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 TFTA

เรียน คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศสเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “COVID-19” ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงขอเลื่อนวันการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ โดยเลื่อนวันออกไปไม่มีกำหนดทั้งทางสมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการไว้เบื้องต้นดังนี้17.00 น.            ลงทะเบียน17.30 น.            นายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส                    ...
More

Urban and rail Transport French Delegation to Thailand

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยง Cocktail  ภายใต้ชื่องาน "Urban and rail Transport French Delegation to Thailand" ณ สถานทูตฝรั่งเศส On Monday, July 17th 2020, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the "Urban and rail Transport French Delegation to Thailand" Event from French Embassy’s invitation, at cocktail reception at The Residence de France.
More

333 ปี จากแวร์ซายส์… สู่สวนหลวง ร.9 (สนฝ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าไทยฝรั่งเศส (สนฝ) เข้าร่วมวันเปิดงาน "333 ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.9" ตลาดในสวนฝรั่งเศส ณ สวนหลวง ร.9 On December 7th 2019, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the opening day of "333 Years from Versailles to Suan Luang Rama 9″ French Style Market organized by Association des anciens etudiants en france (AAEF) at Suan Luang Rama 9
More

งานวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 20 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สภาวิศวกร เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท. On November 30th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the 20th Anniversary of the founding of Council of Engineers Thailand (COET) from COET at Council of Engineers, Wor.Sor.Tor Building.
More

Farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลา Mr. Jean-Francois GOUMY ทูตพาณิชย์ ของสถานทูตฝรั่งเศส ณ ร้านอาหารวาแตล On July 11st, 2019. Thai – French Technical Association (TFTA) had lunch on the occasion of the farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY, Commercial Counsellor of the French Embassy at Vatel Restaurant.
More

งานสังสรรค์ La Boum (สนฝ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าไทยฝรั่งเศส (สนฝ) เข้าร่วมงานสังสรรค์ ประจำปี La Boum ณ ร้านอาหาร Quaint Bangkok ถ.สุขุมวิท ซอย 61 On December 15th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Boum from Association des anciens etudiants en france AAEF at Quaint Bangkok restaurant .
More

Railway Technology and Management Seminar

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ”  ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากกับสภาวิศวกร ในวันงานเริ่มต้วยพิธีเปิดงานโดย คุณไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร และกล่าวต้อนรับโดย คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมฯ จากนั้นเป็นการเริ่มต้นบรรยาย หัวข้อ “โครงสร้างรถไฟในเมืองไทย” โดย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนา...
More

Invitation to TFTA’s Charity Golf Tournament in 2018

การกุศล ประจำปี 2561 โดย สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ด้วย สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จะจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และหารายได้สำหรับส่งเสริมกิจกรรมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ นอกจากนี้จะนำรายได้บางส่วนไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 4 มิถุนาย...
More

TFTA Annual General Meeting 2017

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมรายงานแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2561 นี้ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก จาก คุณบากบั่น บุญเลิศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจไ...
More

TFTA Meeting with AAEF (Association des Anciens Etudiants en France)

การประชุม, TFTA, AAEF, สนฝ, สมาคมไทยฝรั่งเศส, สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส, ศิรเวท, สุกัญญา, ศุขเนตร, ประชุม
การประชุม หารือความร่วมมือของ TFTA และ สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส :การประชุม: สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น KI – SHIN ถ.วิทยุ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคม ซึ่งในวันดังกล่าว มีตัวแทนจากสมาคมฯ คือ คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมฯ, คุณกิตติ วิสุทธิรัตนกุล อุปนายก, ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ อุปนายก และคุณเมลาณี เกสลิน เลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งกรรมการจากสมาคมนักเรียน...
More