AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing

AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้จัด “AWS (Amอบรม เรื่อง azon Web Services) Cloud Computing” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.   ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้ฝึกทักษะด้าน Clouding Computing Technology และให้ความรู้ด้านเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันในโอกาสนี้ขอเชิญท่...
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2020

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลTFTA ประจำปี 2563    สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลประจำปี 2563 ” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในกิจกรร...
More

แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 TFTA

เรียน คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศสเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “COVID-19” ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงขอเลื่อนวันการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ โดยเลื่อนวันออกไปไม่มีกำหนดทั้งทางสมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการไว้เบื้องต้นดังนี้17.00 น.            ลงทะเบียน17.30 น.            นายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส                    ...
More

Urban and rail Transport French Delegation to Thailand

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยง Cocktail  ภายใต้ชื่องาน "Urban and rail Transport French Delegation to Thailand" ณ สถานทูตฝรั่งเศส On Monday, July 17th 2020, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the "Urban and rail Transport French Delegation to Thailand" Event from French Embassy’s invitation, at cocktail reception at The Residence de France.
More

333 ปี จากแวร์ซายส์… สู่สวนหลวง ร.9 (สนฝ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าไทยฝรั่งเศส (สนฝ) เข้าร่วมวันเปิดงาน "333 ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.9" ตลาดในสวนฝรั่งเศส ณ สวนหลวง ร.9 On December 7th 2019, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the opening day of "333 Years from Versailles to Suan Luang Rama 9″ French Style Market organized by Association des anciens etudiants en france (AAEF) at Suan Luang Rama 9
More

งานวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 20 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สภาวิศวกร เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท. On November 30th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the 20th Anniversary of the founding of Council of Engineers Thailand (COET) from COET at Council of Engineers, Wor.Sor.Tor Building.
More

Farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลา Mr. Jean-Francois GOUMY ทูตพาณิชย์ ของสถานทูตฝรั่งเศส ณ ร้านอาหารวาแตล On July 11st, 2019. Thai – French Technical Association (TFTA) had lunch on the occasion of the farewell for Mr.Jean-Francois GOUMY, Commercial Counsellor of the French Embassy at Vatel Restaurant.
More

งานสังสรรค์ La Boum (สนฝ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าไทยฝรั่งเศส (สนฝ) เข้าร่วมงานสังสรรค์ ประจำปี La Boum ณ ร้านอาหาร Quaint Bangkok ถ.สุขุมวิท ซอย 61 On December 15th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Boum from Association des anciens etudiants en france AAEF at Quaint Bangkok restaurant .
More

Railway Technology and Management Seminar

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ”  ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากกับสภาวิศวกร ในวันงานเริ่มต้วยพิธีเปิดงานโดย คุณไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร และกล่าวต้อนรับโดย คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมฯ จากนั้นเป็นการเริ่มต้นบรรยาย หัวข้อ “โครงสร้างรถไฟในเมืองไทย” โดย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนา...
More

Invitation to TFTA’s Charity Golf Tournament in 2018

การกุศล ประจำปี 2561 โดย สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ด้วย สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จะจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และหารายได้สำหรับส่งเสริมกิจกรรมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ นอกจากนี้จะนำรายได้บางส่วนไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 4 มิถุนาย...
More