Ayutthaya Trip

TFTA, thaifrench, railway, สมาคมไทยฝรั่งเศส, สมาคมระบบราง, อยุธยา, เที่ยวอยุธยา
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัด "กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อฉลองครบรอบ 24 ปีสมาคมฯ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก นายกสมาคมวิศวกรรมขนส่งทางรางไทย คุณดิสพล ผดุงกุล พร้อมทั้งคณะกรรมการ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและตอบรับกิจกรรมเป็นอย่างดี Thai-French Technical Association (TFTA) organized the ...
More

TFTA attended the Loy Krathong Festival

TFTA, สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส, AAEF, Association des Anciens Etudiants en France
  สายธาร-สายใจ Chao Phraya - Mon Amour...River of Love - River of Kings สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ""สายธาร-สายใจ Chao Phraya - Mon Amour...River of Love - River of Kings" ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า เเม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ TFTA Committee were attended the Loy Krathong Festival of Association des Anciens Etudiants en France "สายธาร-สายใจ Chao Phraya - Mon Amour...River of Love - River...
More

TFTA meeting with Business France

TFTA, Business France, ไทยฝรั่งเศส, Jean Francois Goumy
  คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ Mr. Jean - Francois Goumy อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่จาก Business France ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยได้หารือเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง Business France และสมาคมฯ ในปี 2561 Mr. Chai Thongmeensuk, TFTA's president, had lunch meeting with Mr. Jean-Froncois Goumy, Director and Country Manager Commercial Counsellor of Business France and team on Sep...
More

TFTA Annual General Meeting 2016

TFTA, tfta, thaifrench, AGM, ประชุมใหญ่, ไทย, ฝรั่งเศส, สมาคมไทยฝรั่งเศส, ประชุมใหญ่สามัญ
ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส : ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559 : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา และมีวาระพิเศษในการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2560 – 2562 เพื่อต่อยอดการดำเนินงานของสมาคมให้มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ คุณชัย ทองมีนสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกสมาคม คนที่ 4 โดยจะดำรงตำแหน่งในวาระปี 2560 – 2562 นอกจากนี้ ยังมีกา...
More

The celebration “160th anniversary of Diplomatic relations of France and Thailand”

TFTA, tfta, thaifrench, ไทยฝรั่งเศส, สถานทูตฝรั่งเศส, French Embassy,
สถานทูตฝรั่งเศส จัดงาน The celebration "160th anniversary of Diplomatic relations of France and Thailand" สถานทูตฝรั่งเศส จัดงานเลี้ยงฉลองครอบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560, คณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้รับเชิญจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส ณ สถานทูตฝรั่งเศส ทั้งนี้ ตัวแทนจากคณะกรรมการสมาคมฯ คุณสุชัย รอยวิรัตน์ (นายกกิตติมศักดิ์) คุณนคร จันทศร (นายกกิตติมศักดิ์)...
More

Site Visit: MAENAM RESIDENCE with Franco-Thai Chamber of Commerce

TFTA, tfta, ThaiFrench, Franco-Thai Chamber of Commerce, FTCC, สมาคมไทยฝรั่งเศส, ไทยฝรั่งเศส, หอการค้า, หอการค้าฝรั่งเศส
หอการค้า ฝรั่งเศส-ไทย ร่วมกับ TFTA ชมงาน Site Visit ที่โครงการ MAENAM RESIDENCE : หอการค้า ฝรั่งเศส-ไทย ร่วมงาน Site Visit โครงการแม่น้ำเรสสิเด้นท์ : 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย พาสมาชิกหอการค้าฯ ชมโครงการก่อสร้างแม่น้ำเรสสิเด้นท์ โดยมี คุณกิตติ วิสุทธิรัตนกุล ตัวแทนจากคณะกรรมการ TFTA ช่วยอำนวยความสะดวกให้ คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย ผู้อำนวยการหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และตัวแทนบริษัทฝรั่งเศส เข้าชมโครงการและร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ---------...
More

Urban Development with Railway System’s seminar

TFTA, tfta, thaifrench, COE, Engineer, สมาคมไทยฝรั่งเศส, สภาวิศวกร, วิศวะ, วิศวกร, ระบบราง, railway
สภาวิศวกร และ สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมจัดสัมมนา "วิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง" งานสัมมนาวิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับสภาวิศวกร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าใจถึงทิศทางของเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่ จึงจัดสัมมนาเรื่อง “วิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อนำเสนอแนวทางการวางแผนและบริหารจัดการเ...
More

The Charity Golf Tournament of TFTA 2016

TFTA, tfta, thaifrench, charity golf, golf, สมาคมไทยฝรั่งเศส, ไทย, ฝรั่งเศส, กอล์ฟ, กอล์ฟการกุศล
The Charity Golf Tournament of TFTA 2016 การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศสได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลประจำปี 2559 ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี คันทรี่ คลับ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ และเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และอัครราชทูตฝรั่งเศส ฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ในการสนับสนุนถ้วยรางวัลเ...
More

Smart Cities Vivapolis: French Know-How for Smart Cities’s Seminar

Smart City, TFTA, thaifrench, หอการค้าฝรั่งเศส, ไทยฝรั่งเศส, สมาคม, สมาร์ทซิตี้, เมืองอัจฉริยะ
Smart Cities by Vivapolis: French Know-How for Smart Cities : Smart City #Thailand #France วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย BUSINESS FRANCE และ STAMFORD International University จัดงานสัมมนาหัวข้อ Smart Cities Vivapolis: French Know-How for Smart Cities ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (อโศก) ชั้น LG เวลา 8.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและรายละเอียดวิทยากรดังนี้ -------------------------- 14th June 2016, Thai-French Technical Assoc...
More