มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา มอบหนังสือ Timeline ปฎิบัติการฟื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ได้จัดทำหนังสือ Timeline ปฎิบัติการพื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562 เพื่อเป็นการเชิดชู และเป็นเกียรติประวัติให้กับจิตอาสา ที่เสียสละและทุ่มเท ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางการปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือ ให้ทางสมาคมฯ จำนวน 5 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/…/1otB9zNRfQ24PItYUk2Y-i4L-Ug7AWfUT
More

Welcome Lunch for Ms.Estelle David

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อต้อนรับ Ms.Estelle David ทูตพาณิชย์ ของสถานทูตฝรั่งเศส ณ ร้านอาหารฮานาย่า On November 12nd, 2019. Thai – French Technical Association (TFTA) had lunch on the occasion for welcome Ms.Estelle David, Commercial Counsellor of the French Embassy at Hanaya Restaurant.
More