มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา มอบหนังสือ Timeline ปฎิบัติการฟื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ได้จัดทำหนังสือ Timeline ปฎิบัติการพื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562 เพื่อเป็นการเชิดชู และเป็นเกียรติประวัติให้กับจิตอาสา ที่เสียสละและทุ่มเท ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางการปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือ ให้ทางสมาคมฯ จำนวน 5 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/…/1otB9zNRfQ24PItYUk2Y-i4L-Ug7AWfUT
More