การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน สมาชิกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ตามที่สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 – 20.00 ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ได้ขอเลื่อนการประชุมออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “COVID-19” ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing ) คณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านเข้าร่...
More

Welcome Lunch for Ms.Estelle David

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อต้อนรับ Ms.Estelle David ทูตพาณิชย์ ของสถานทูตฝรั่งเศส ณ ร้านอาหารฮานาย่า On November 12nd, 2019. Thai – French Technical Association (TFTA) had lunch on the occasion for welcome Ms.Estelle David, Commercial Counsellor of the French Embassy at Hanaya Restaurant.
More

La Fête Nationale 2019

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale Bangkok 2019) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ On July 15th, 2019 , Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Fête Nationale Bangkok 2019 from French Embassy’s invitation, at Pullman Bangkok King Power
More

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

เรียน สมาชิก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ทุกท่าน สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปีสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Arnoma 3rd Fl., โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ กำหนดการ 17.00 น.            ลงทะเบียน 17.15 น.            นายชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน 17.20 น.            เริ่มการประช...
More

La Fête Nationale 2018

TFTA ร่วมงาน วันชาติฝรั่งเศสปี 2561 (La Fête Nationale 2018) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย On July 14th, 2018 , Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Fête Nationale from French Embassy’s invitation, at French Ambassador’s Residence.
More

Invitation to TFTA’s Charity Golf Tournament in 2018

การกุศล ประจำปี 2561 โดย สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ด้วย สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จะจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และหารายได้สำหรับส่งเสริมกิจกรรมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ นอกจากนี้จะนำรายได้บางส่วนไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 4 มิถุนาย...
More

TFTA Annual General Meeting 2017

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมรายงานแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2561 นี้ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก จาก คุณบากบั่น บุญเลิศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจไ...
More