TFTA meeting with Schneider

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) นำโดยคุณอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมฯ และตัวแทนคณะกรรมการประชุมหารือกับบริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวางแผนจัดสัมมนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน On October 7th, 2019, Mr. Utis Chanchenchop TFTA’s presiden and representatives had a meeting with Schneider Electric CO.,LTD. representative to confer about planning shot program for a seminar together.
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2019

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลประจำปี 2562” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในกิจกรรมของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป Thai – French Technical...
More

La Fête Nationale 2019

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale Bangkok 2019) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ On July 15th, 2019 , Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Fête Nationale Bangkok 2019 from French Embassy’s invitation, at Pullman Bangkok King Power
More

TFTA Annual General Meeting 2018

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 17.00 น. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมรายงานแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2562 นี้ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก จาก ดร.ยรรยง เต็งอำนวย อาจารย์เกษียณราชการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “A.I. ป...
More

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และครบรอบ 25 ปี สมาคมฯ

เรียน สมาชิก สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส ทุกท่าน สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแจ้งให้ทราบและหารือร่วมกัน และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปีสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Arnoma 3rd Fl., โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชดำริ กำหนดการ 17.00 น.            ลงทะเบียน 17.15 น.            นายชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน 17.20 น.            เริ่มการประช...
More

TFTA Celebrate For New Year 2019

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ทาง ดร.กมล ตรรกบุตร นายกกิติมศักดิ์ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการสมาคม TFTA เพื่อเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ และฉลองปีใหม่ 2562 ในวันประชุมคณะกรรมการ ณ ครัวแม่ศรีเรือน On December 17th 2018, Dr.Kamol Takabut honorary president of Thai – French Technical Association (TFTA) invited TFTA committee for thank you and celebrate New Year 2019 on TFTA committee meeting’s day at Khrua Mae Si Ruean restaurant.
More

งานสังสรรค์ La Boum (สนฝ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าไทยฝรั่งเศส (สนฝ) เข้าร่วมงานสังสรรค์ ประจำปี La Boum ณ ร้านอาหาร Quaint Bangkok ถ.สุขุมวิท ซอย 61 On December 15th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Boum from Association des anciens etudiants en france AAEF at Quaint Bangkok restaurant .
More

La Fête Nationale 2018

TFTA ร่วมงาน วันชาติฝรั่งเศสปี 2561 (La Fête Nationale 2018) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)  ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย On July 14th, 2018 , Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the celebration La Fête Nationale from French Embassy’s invitation, at French Ambassador’s Residence.
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2018

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลประจำปี 2561 ” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในกิจกรรมของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไปThai – French Technical Associ...
More

Invitation to TFTA’s Charity Golf Tournament in 2018

การกุศล ประจำปี 2561 โดย สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ด้วย สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จะจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และหารายได้สำหรับส่งเสริมกิจกรรมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ นอกจากนี้จะนำรายได้บางส่วนไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 4 มิถุนาย...
More