AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing

AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้จัด “AWS (Amอบรม เรื่อง azon Web Services) Cloud Computing” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.   ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้ฝึกทักษะด้าน Clouding Computing Technology และให้ความรู้ด้านเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันในโอกาสนี้ขอเชิญท่...
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2020

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลTFTA ประจำปี 2563    สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลประจำปี 2563 ” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในกิจกรร...
More

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเข้าอำลารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมั่นใจในอนาคตของความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะกระชับการหารือด้านการเมืองและพัฒนาการลงทุนและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกัน Credit:   https://th.ambafrance.org/article4891 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
More

La Fête Nationale 2020

สารจาก ฯพณฯ ฌาคส์ ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันชาติประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2563 Message addressed by His Excellency Jacques Lapouge, Ambassador of France to Thailand, on the occasion of the French National Day 2020. https://youtu.be/Rw15sjijpnM
More

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา มอบหนังสือ Timeline ปฎิบัติการฟื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562

มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ได้จัดทำหนังสือ Timeline ปฎิบัติการพื้นฟูอิสาน หลังผ่านอุทกภัย 2562 เพื่อเป็นการเชิดชู และเป็นเกียรติประวัติให้กับจิตอาสา ที่เสียสละและทุ่มเท ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางการปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือ ให้ทางสมาคมฯ จำนวน 5 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/…/1otB9zNRfQ24PItYUk2Y-i4L-Ug7AWfUT
More

Urban and rail Transport French Delegation to Thailand

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยง Cocktail  ภายใต้ชื่องาน "Urban and rail Transport French Delegation to Thailand" ณ สถานทูตฝรั่งเศส On Monday, July 17th 2020, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the "Urban and rail Transport French Delegation to Thailand" Event from French Embassy’s invitation, at cocktail reception at The Residence de France.
More

333 ปี จากแวร์ซายส์… สู่สวนหลวง ร.9 (สนฝ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562, สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สมาคมนักเรียนเก่าไทยฝรั่งเศส (สนฝ) เข้าร่วมวันเปิดงาน "333 ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.9" ตลาดในสวนฝรั่งเศส ณ สวนหลวง ร.9 On December 7th 2019, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the opening day of "333 Years from Versailles to Suan Luang Rama 9″ French Style Market organized by Association des anciens etudiants en france (AAEF) at Suan Luang Rama 9
More

งานวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 20 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้รับเชิญจาก สภาวิศวกร เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท. On November 30th 2018, Thai – French Technical Association (TFTA) attended to the 20th Anniversary of the founding of Council of Engineers Thailand (COET) from COET at Council of Engineers, Wor.Sor.Tor Building.
More

Welcome Lunch for Ms.Estelle David

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อต้อนรับ Ms.Estelle David ทูตพาณิชย์ ของสถานทูตฝรั่งเศส ณ ร้านอาหารฮานาย่า On November 12nd, 2019. Thai – French Technical Association (TFTA) had lunch on the occasion for welcome Ms.Estelle David, Commercial Counsellor of the French Embassy at Hanaya Restaurant.
More

TFTA meeting with Schneider

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ทางสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) นำโดยคุณอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมฯ และตัวแทนคณะกรรมการประชุมหารือกับบริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวางแผนจัดสัมมนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน On October 7th, 2019, Mr. Utis Chanchenchop TFTA’s presiden and representatives had a meeting with Schneider Electric CO.,LTD. representative to confer about planning shot program for a seminar together.
More