Ayutthaya Trip

TFTA, thaifrench, railway, สมาคมไทยฝรั่งเศส, สมาคมระบบราง, อยุธยา, เที่ยวอยุธยา
สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัด "กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อฉลองครบรอบ 24 ปีสมาคมฯ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก นายกสมาคมวิศวกรรมขนส่งทางรางไทย คุณดิสพล ผดุงกุล พร้อมทั้งคณะกรรมการ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและตอบรับกิจกรรมเป็นอย่างดี Thai-French Technical Association (TFTA) organized the ...
More

Invitation to Ayutthaya Trips

อยุธยา, กิจกรรมสัญจร, TFTA, thaifrench, ayutthaya, trips
กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา AYUTTHAYA TRIPSเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ทางสมาคมฯ จึงได้จัด "กิจกรรมสัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานสมัยอยุธยา และไหว้พระเป็นสิริมงคลแก่สมาคมฯ คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคม ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัญจร ตามวันและเวลาดังกล่าว  In the occasion, to celebrate the 24th year of Thai-Fre...
More

TFTA meeting with Business France

TFTA, Business France, ไทยฝรั่งเศส, Jean Francois Goumy
  คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ Mr. Jean - Francois Goumy อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่จาก Business France ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยได้หารือเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง Business France และสมาคมฯ ในปี 2561 Mr. Chai Thongmeensuk, TFTA's president, had lunch meeting with Mr. Jean-Froncois Goumy, Director and Country Manager Commercial Counsellor of Business France and team on Sep...
More

Business and Industrial Thailand 4.0 Seminar

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จัดงานสัมมนา "ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0" ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง Meeting Room ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจาก หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย, สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (อโศก) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในวันงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานโดย คุณอุทิศ จันทร์เจนจบ อุปนายกสมาคมฯ และดำเนินรายการโดย ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ อุปนา...
More

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2017

สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) ได้จัดงานแข่งขัน "กอล์ฟการกุศลประจำปี 2560" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี คันทรี่ คลับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยในการนี้การแข่งขันสำเร็จลงได้ด้วยดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนส่งทีมร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในกิจกรรมของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป Thai - French Technical Association (TFT...
More

Meeting for organize activities with AAEF & Franco-Thai

TFTA, ThaiFrench, AAEF, Franco-Thai, นักเรียนเก่าฝรั่งเศส, ไทยฝรั่งเศส, หอการค้าฝรั่งเศส
TFTA ประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย :TFTA:   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น คิชิน (KI-SHIN) ซอยร่วมฤดี เกี่ยวกับการจัดการจัดงานสัมมนา “ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0” ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และการจัดอบรมหลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นใหม่ 4.0” ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อโศก ...
More

Invitation to Business and Industrial Thailand 4.0 Seminar

งานสัมมนา “ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0” สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0" ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก Download Brochure & Registration form หลักการและเหตุผล ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคมและบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ได้ส่งผลกระทบต่อการขับเค...
More

TFTA Annual General Meeting 2016

TFTA, tfta, thaifrench, AGM, ประชุมใหญ่, ไทย, ฝรั่งเศส, สมาคมไทยฝรั่งเศส, ประชุมใหญ่สามัญ
ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส : ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559 : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา และมีวาระพิเศษในการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2560 – 2562 เพื่อต่อยอดการดำเนินงานของสมาคมให้มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ คุณชัย ทองมีนสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกสมาคม คนที่ 4 โดยจะดำรงตำแหน่งในวาระปี 2560 – 2562 นอกจากนี้ ยังมีกา...
More

Site Visit: MAENAM RESIDENCE with Franco-Thai Chamber of Commerce

TFTA, tfta, ThaiFrench, Franco-Thai Chamber of Commerce, FTCC, สมาคมไทยฝรั่งเศส, ไทยฝรั่งเศส, หอการค้า, หอการค้าฝรั่งเศส
หอการค้า ฝรั่งเศส-ไทย ร่วมกับ TFTA ชมงาน Site Visit ที่โครงการ MAENAM RESIDENCE : หอการค้า ฝรั่งเศส-ไทย ร่วมงาน Site Visit โครงการแม่น้ำเรสสิเด้นท์ : 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย พาสมาชิกหอการค้าฯ ชมโครงการก่อสร้างแม่น้ำเรสสิเด้นท์ โดยมี คุณกิตติ วิสุทธิรัตนกุล ตัวแทนจากคณะกรรมการ TFTA ช่วยอำนวยความสะดวกให้ คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย ผู้อำนวยการหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และตัวแทนบริษัทฝรั่งเศส เข้าชมโครงการและร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ---------...
More